ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE

De bedrijfsfilosofie van Mars steunt op vijf grote principes: Kwaliteit, Verantwoordelijkheid, Wederkerigheid, Efficiëntie en Vrijheid.

Deze Vijf Principes zijn de leidraad bij het maken van onze dagelijkse keuzes en onze manier van zakendoen.

Kwaliteit, Verantwoordelijkheid en Efficiëntie vormen de bouwstenen van onze manier van werken. Ze zijn de onontbeerlijke basis voor elk succesvol bedrijf.

Vrijheid is wat ons onderscheidt van anderen.
Mars is een van de grootste familiebedrijven ter wereld. Dit familiale karakter is een bewuste keuze, wat ons in staat stelt financieel vrij en onafhankelijk te blijven.
Door dit principe …


  1. kunnen we al onze principes naleven
  2. durven we innovatieve oplossingen door te voeren
  3. zijn we in staat verder te kijken dan de korte termijn
  4. focussen we ons op ideeën die ons onderscheiden van anderen


Wederkerigheid
is de maatstaf voor succes. Succes is alleen dan haalbaar en blijvend wanneer alle partijen er baat bij hebben.
Wederzijds voordeel en respect dus voor al onze partners: medewerkers, handelspartners en consumenten. Bovendien zorgen we dat onze impact op het milieu minimaal is.

“Een wederzijds voordeel is een gezamenlijk voordeel
en een gezamenlijk voordeel houdt stand.”

“Als individuen eisen we volledige verantwoordelijkheid van onszelf.”